Browse By

Monthly Archives: Listopad 2014

Biuletyn PTO

Polskie Towarzystwo Origami

Polskie Towarzystwo Origami zajmuje się popularyzacją sztuki origami w Polsce. Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza – publikacja biuletynów, książek i innych materiałów informacyjnych poświęconych origami. Realizacja celów statutowych wyraża się także w organizacji spotkań upowszechniających sztukę origami, warsztatów, konkursów czy wystaw. Stowarzyszenie dociera do

Origami przestrzenne

Origami przestrzenne z kwadratu

Najpopularniejsza technika składania papieru to origami przestrzenne z kwadratu. Technika ta polega na tworzeniu modelu zawsze z jednej tylko kwadratowej płaszczyzny origami. W zależności od zastosowania do budowy modelu liczby zgięć, w technice tej występują formy origami bardzo proste przeznaczone do pracy z dziećmi, modele