Browse By

Polskie Towarzystwo Origami

Polskie Towarzystwo Origami zajmuje się popularyzacją sztuki origami w Polsce. Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza – publikacja biuletynów, książek i innych materiałów informacyjnych poświęconych origami. Realizacja celów statutowych wyraża się także w organizacji spotkań upowszechniających sztukę origami, warsztatów, konkursów czy wystaw. Stowarzyszenie dociera do szerokiego grona odbiorców, nie tylko mieszkańców Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.